Allah ki Sifat ur Qadar

11140056_767883700012038_3221351059223920014_n